Tyvärr drabbades Låspunkten av sjukdom under den tid de skulle byta våra cylindrar och kodläsare. Vi beslutade därför att avvakta med att byta kodläsarna till entréer och garage för att inte riskera problem under långhelgerna. Status nu är alltså:

  • Boende i port 23 har nu tillgång till sina vindsförråd i port 25. OBS! Första gången kan ni behöva prova två gånger för att accessen skall bekräftas.
  • Låspunkten kontaktar alla som meddelat intresse av att byta ut låset även i sin lägenhetsdörr.

7-10 februari kommer Låspunkten tillbaka för att färdigställa:

  • Bommen in mot gården och hänglåset som används för att öppna garageporten om strömmen bryts.
  • Kodläsarna i alla entréer byts ut
  • Kodläsarna till garaget (alla dörrar och på stolpar) byts när entréerna är färdiga. Vi återkommer då också med vad ni som har garageplats behöver göra för att komma in i garaget.

Nu har vi bytt alla (något enstaka undantag i skrivande stund) cylindrar/lås i våra gemensamma utrymmen. Läs gärna igenom det lilla informationsbladet som låg med när du hämtade dina nycklar. Mer information läggs upp på skärmarna i alla entréer, och håll koll på ”lås och nycklar” sidan, den uppdaterar vi löpande. Felanmälningar gällande lås och nycklar görs till styrelsen@soderberga.se då vi initialt vill samla ihop allt och hålla koll på att problemen blir lösta. För garaget gäller access med tagg, precis som tidigare. Styrelsen har under uppsättningsskedet direktkommunikation med Låspunkten.

Planen för moderniseringen av hissarnas styrsystem ser ut som nedan.

Under renoveringen kommer hissen att vara obrukbar under 3 veckor. De boende som inte klarar sig utan hiss ber vi redan nu börja undersöka möjligheten att hitta ett tillfälligt boende. Föreningen är inte skyldig att erbjuda evakueringsbostad.

Renovering, start  PortSluttid
24 januari 202215, 21, 31FÄRDIGT!
14 februari 202219, 27, 25FÄRDIGT!
7 mars 202217, 23, 29  25 mars

Styrelsen har, som vi tidigare informerat om, beslutat att byta alla cylindrar och lås i våra gemensamma utrymmen. Det arbetet startar måndagen den 6 december och beräknas pågå under 1-2 veckor. Även portkoddosorna kommer att bytas. Porttelefonerna försvinner i samband med bytet av portkoddosorna, då vår enkät visade att de allra flesta (86% av de som deltog i enkäten) inte använder porttelefonen. Men man kommer alltså att även fortsättningsvis kunna komma in med hjälp av en portkod.

Alla medlemmar kommer att få ett erbjudande om att byta lås till sin egen lägenhet till ett iLOQ-lås. Detta arbete kommer också att utföras i samband med att byten av cylindrar och lås görs i våra gemensamma utrymmen. Separat information med priser och hur du skall gå till väga, kommer i din brevlåda. VIKTIGT att ni hämtar era nycklar hos Låspunkten (adress och öppettider här), innan den 3 december.