Skyddsrummet ligger i källaren vid port 21. Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap, sedan har man 48 timmar på sig att iordningställa rummet. Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner. Styrelsen tittar nu över allt om vi skulle behöva ställa iordning skyddsrummet.

Var och en bör följa läget på krisinformation.se eller på msb.se, där finns också information om övriga skyddsrum i närheten.