Planen för moderniseringen av hissarnas styrsystem ser ut som nedan.

Under renoveringen kommer hissen att vara obrukbar under 3 veckor. De boende som inte klarar sig utan hiss ber vi redan nu börja undersöka möjligheten att hitta ett tillfälligt boende. Föreningen är inte skyldig att erbjuda evakueringsbostad.

Renovering, start  PortSluttid
24 januari 202215, 21, 31FÄRDIGT!
14 februari 202219, 27, 25FÄRDIGT!
7 mars 202217, 23, 29  25 mars

Styrelsen har, som vi tidigare informerat om, beslutat att byta alla cylindrar och lås i våra gemensamma utrymmen. Det arbetet startar måndagen den 6 december och beräknas pågå under 1-2 veckor. Även portkoddosorna kommer att bytas. Porttelefonerna försvinner i samband med bytet av portkoddosorna, då vår enkät visade att de allra flesta (86% av de som deltog i enkäten) inte använder porttelefonen. Men man kommer alltså att även fortsättningsvis kunna komma in med hjälp av en portkod.

Alla medlemmar kommer att få ett erbjudande om att byta lås till sin egen lägenhet till ett iLOQ-lås. Detta arbete kommer också att utföras i samband med att byten av cylindrar och lås görs i våra gemensamma utrymmen. Separat information med priser och hur du skall gå till väga, kommer i din brevlåda. VIKTIGT att ni hämtar era nycklar hos Låspunkten (adress och öppettider här), innan den 3 december.