Bakgrund
Många medlemmar har ofta uttryckt att de vill ha regelbunden information om vad som sker i föreningen och fastigheten. Det är fullt förståeligt och bra, information skapar trygghet och bygger tillit mellan oss som bor i föreningen.

Dessutom har styrelsen ibland behov av att snabbt kunna nå medlemmarna med information – ibland alla, ibland bara boende i vissa portar och ibland endast ett fåtal.

Därför har vi investerat i en informationsportal. I alla portar finns digitala informationstavlor, dit vi och Fasteko kan skicka information. Systemet innebär även att alla medlemmar via en smartphone eller dator kan koppla upp sig mot en webbportal, där de kan läsa samma information. De digitala informationstavlorna har touchfunktion och kan förutom att visa information visa vilka som bor på varje våning. Genom ett inloggningssystem kan de boende med hjälp av en elektronisk nyckelbricka (tagg, det ingår två per lägenhet) logga in på sin personliga sida och läsa eventuell information som är riktad till just sig själv.

Du hittar inloggningslänken här. Användarnamn och lösen har du fått i din brevlåda. Viktigt: Första gången du loggar in måste du byta lösenord. Tänk på att systemet kommunicerar med lägenheten, inte med varje person som bor i lägenheten. Välj därför ett lösenord som alla kan komma ihåg, eller skriv upp det på en lapp och sätt på till exempel kylskåpet.

Fördelar med systemet

 • Alla boende kan snabbt, via tavlorna i alla portar, nås av viktig information utan att behöva dator eller smartphone. Även alla som inte har Facebook kan nås.
 • De boende som vill kan när som helst komma åt informationen via en dator eller smartphone. Det gör de genom att logga in mot en webbportal.
 • Styrelsen kan skicka information till ett urval av medlemmar, till exempel alla i en viss port. Det kan till exempel handla om att en vattenläcka upptäckts och att vi snabbt behöver informera om åtgärder för att begränsa skadorna.
 • Vid andrahandsuthyrningar kan styrelsen nå både ägare och boende.
 • Systemet möjliggör omröstningar bland medlemmarna.
 • Systemet kan visa vilka som har läst viktig information som distribuerats via systemet.
 • Styrelsens arbete effektiviseras. Vi anser att medlemmarna ska informeras regelbundet och lägger därför mycket tid på att dela ut information till de 127 lägenheter i våra nio trapphus. Med systemet kan styrelsen använda mycket av den tiden bättre.

Kan jag få ett meddelande när det finns ny information?
Möjligheten att få en notis när du har ett personligt meddelande kommer. Mejl kommer vara det första som implementeras så snart spamfrågan är löst (dvs säkerställa att mejlet inte landar i din spam/skräpkorg). Mobil notifiering kräver en mobilapp. Den är i princip klar men är under test hos Google och Apple. Dock kommer notis inte att finnas med i första app-versionen. Information är mer komplex och kommer därför ta lite tid att få till.

När det finns personlig information till dig kommer du att se en liten röd punkt framför ditt namn på skärmen. Annars ligger gemensam information och rullar på tavlan. Du kan också alltid logga in på länken ovan och där ta del av all info som ligger på skärmen.

Möjliga senare tillval
Alla skärmar har en internetanslutning. Denna gör det möjligt att senare koppla på fler funktioner, om föreningen skulle vilja det. Exempel på sådana funktioner är:

 • Boka tvättstugor, bastu och gästrum.
 • Göra felanmälningar till Fasteko. Anmälaren får direkt reda på om felet redan är anmält av någon annan. Systemet registrerar med hjälp av taggen vem som felanmält. Systemet samlar statistik över vilka fel som uppstår och hur ofta.
 • Porttelefoner, kodlås och liknande kan anslutas till systemet.
 • Passersystem, så att till exempel bara personer som har taggar eller portkod kan komma in i fastigheten.
 • Säkerhetslösningar som branddetektion kan kopplas på, vilket gör det möjligt att meddela alla medlemmar var det brinner.