Teknisk förvaltning sköts av Fasteko Förvaltning AB. Kontaktuppgifter och till vem och hur du felanmäler hittar du här!

Den ekonomiska förvaltningen sköts av ViRedo AB. Man kan kontakta dem på e-post: brf@viredo.se eller via telefon: 08- 555 160 60 (telefontid mån kl 10-12, tis-fre kl 9-11)

Som medlem är du välkommen att logga in i ViRedos portal! Där kan du hämta och lämna uppgifter om ditt boende eller avtal. Logga in på sidan här

Fakturor skall mejlas till inbox.lev.320202@arkivplats.se med adressen:

Brf Söderberga Allé
C/O ViRedo AB
Box 55642
102 14 Stockholm