Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?
Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening.
Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. Som bostadsrättsinnehavare äger du alltså inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättsinnehavare, fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid. 

Föreningen har tv-avtal med Telenor, gäller från 1 juni 2022. Vi fortsätter att ha kabel-tv via nätet från Telenor med tjänsten Analogt Basutbud + Digital TV Flex. Nytt är att Telenor Stream ingår. Telenor Stream innebär att du kan streama ditt tv-innehåll på vilken skärm du vill, i hela EU. De medlemmar som är nöjda med utbudet idag behöver inte göra något, allt löper på. För medlemmar som vill så finns möjligheten att uppgradera sig till IP-tv, man står då själv den kostnaden. Ta då själv kontakt med Telenor.

I avtalet med Telenor ingår också bredband från Ownit Varje lägenhet har ett bredband på 250 Mbit/s. Har du inte sedan tidigare registrerat ett konto på Ownit, så gör det nu. Gå in på ownit.se, sök upp din adress (lägenhetsnr är 10 + och sedan det tresiffriga nr som står på din dörr). Om du önskar 1000 Mbit/s kan du beställa det på www.ownit.se. Du betalar själv den extra kostnaden. Ev bredbandsabonnemang du har idag med annan leverantör ansvarar du själv för att säga upp. Läs hela informationen från Ownit här.

Jag har problem med mitt bredband, vad gör jag?
Föreningen har ett gemensamt abonnemang på bredband via fiber hos Ownit. Men om man vill ha en router så betalar man den själv. Om det är problem med bredbandet anmäler du det till Ownit, men det kan också vara så att din router är gammal och behöver bytas ut. Den kostnaden står du själv för.

Jord, krukväxter och snittblommor, räknas det som matavfall? Nej det gör det inte, men du kan lämna det i kärlet för trädgårdsavfall som finns på vid tvättstuga 2. Läs också här hur du skall sortera ditt matavfall, och vad som räknas som matavfall och inte.

IMD – vad är det?
Från hösten 2019 har vi IMD (Individuell Mätnings Debitering) vilket innebär att kostnaden för nät och el går via avgiftsavin från föreningen. Detta innebär bland annat att vi alla har ett gemensamt elavtal hos Vattenfall som löper i 10 år från 2018.

Kan jag få en specifikation på vad som ingår i min hyra?
Det finns en portal för medlemmar där du hittar lite enklare information och hyresavier. Användarnamn och lösenord ska finnas med på de avier du fått. Saknas det, ta kontakt med ViRedo så hjälper de dig med inloggningen.

Vad består elpriset på avin av?
Priset för el består av din elförbrukning, nätavgifter och skatt. Detta motsvarar det kostnader du tidigare hade från elnätsägaren Ellevio och den elleverantör du hade. På din hyresavi står det bland annat: ”Debitering av elektricitet xxx kWh per xxx datum.” Det avser den el du förbrukat under den senaste perioden. Jämför din elförbrukning i kWh och inte i kronor då elpriset varierar. All debitering sker på den faktiska mätarställningen.

Vi debiterar medlemmarna ett pris för perioden 1 april-30 oktober, det ligger för närvarande på 1,81 kWh. Under perioden 1 november-30 mars har vi ett pris på 2,10 kr/kWh. Priserna är för 2022/2023 och kan komma att justeras.

Medelförbrukningen i föreningen är ca 200 kWh/månad.

Vattenfall kan väl inte komma i efterhand och kräva att man ska betala, när det är de som missat?
Jo, det har de rätt att göra. Om du har beställt en vara eller tjänst som privatperson har företaget (Vattenfall i det här fallet alltså) rätt att kräva betalning i upp till tre år efter att varan har levererats till dig. Läs mer här.

Jag är missnöjd med Vattenfall och vill byta abonnemang, hur gör jag?
Tyvärr kan ingen enskild medlem byta elleverantör. Hösten 2018 (den 24 november närmare bestämt) beslutades, genom en medlemsomröstning, att vår förening skulle ha IMD (Individuell Mätnings Debitering). Detta innebär bland annat att vi alla har ett gemensamt elavtal hos Vattenfall som löper i 10 år. Hela din kostnad för elförbrukning och elnät tas ut via avgiftsavin från föreningen.

Behöver jag ha bostadsrättstillägg på min hemförsäkring, eller räcker det med det som finns i föreningens?
Bostadsrättstillägget ingår i föreningens försäkring. Om du behöver ha bostadsrättstillägget även i din egen försäkring beror på vad det står i respektive försäkringsbolags villkor. Du kan läsa lite mer om detta här innan du beslutar dig.

Hur räknar jag ut vilket nummer min lägenhet har enligt Skatteverket?
De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 osv. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer till ett våningsplan via trapphuset, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 för den bostad som ligger till vänster och fortsätter sedan medsols.

Varför måste styrelsen godkänna min om-/tillbyggnad?
Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättsinnehavare, fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid. Du har t.ex. rätt att göra vissa mindre ändringar i lägenheten. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, såsom flyttning av dörrar, väggar etc. Tänk på att alltid anlita fackfolk. Alla rörarbeten skall utföras enligt Säker Vatten. Tätskiktsarbeten i badrummet enligt GVK eller BKR. Elarbeten av certifierad elektriker. Informera alltid i porten i god tid innan vattenavstängning.

I badrum och kök kan det finnas inspektionsluckor för att komma åt vatten- och avloppsstammar. Inspektionsluckorna får absolut inte täckas över. Om de är täckta och tillgång till luckorna behövs få du som lägenhetsinnehavare stå för kostnaden för rivning och återställande.

Köksfläkt med motor får under inga omständigheter kopplas till fastighetens ventilationssystem. I kök får en spiskåpa monteras, alternativt en återcirkulerande köksfläkt med kolfiltertillsats utan koppling till ventilationssystemet.
Inte heller i badrummet får motoriserad fläkt anslutas till fastighetens ventilationssystem.

Jag vill hyra p-plats eller garage, vem kontaktar jag?
Skicka ett mail till parkering@soderberga.se eller kontakta styrelsen.

Jag vill hyra ut min lägenhet, hur gör jag?
Du behöver ansöka om tillstånd för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Detta gör du genom att kontakta styrelsen. Hyr du ut i andra hand utan föreningens tillstånd kan detta leda till att du förverkar din nyttjanderätt till lägenheten. I mejlet till styrelsen anger du skälet för uthyrning, hyresgästens namn och under vilken period uthyrningen önskas pågå. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke och har skäl för uthyrningen. Tänk på att det skall finnas en återflyttningstanke med uthyrningen, förutom vid provboende. När allt sedan är färdigt skall styrelsen ha en kopia på andrahandsavtalet som sparas i lägenhetsregistret.

Jag vill glasa in min balkong, hur gör jag?
Har du en lägenhet med balkong kanske du vill glasa in den. Då måste du få ett godkännande av styrelsen. Det får du genom att mejla styrelsen och säga att du vill glas in din balkong. När du också fått ett godkänt bygglov av kommunen skall dokumentation från önskad leverantör med ritningar av inglasning skickas till styrelsen för att sparas i lägenhetsregistret.

För att få en enformig fasad godkänns inglasningar med smala profiler, och utan spegelglas.

Föreningen rekommenderar att medlemmen följer process som är beskriven på Stockholm stads hemsida för att ansöka om bygglov. Här finns det också en checklista.

Ritningar av föreningens fasad m.m. kan fås från styrelsen.

Jag vill ändra uteplatsen jag har tillgång till, hur gör jag?
Förändringar av fastighetens mark utanför byggnaden kräver bygglov. Åtgärden kan bedömas som en liten avvikelse och kan då beviljas men för att få det klargjort behöver frågan prövas i en bygglovsansökan. Du måste själv söka bygglov hos Stockholms stad.
Först ansöker du hos styrelsen genom att i ett mejl beskriva vad du vill göra. När du fått godkänt rekommenderar styrelsen att medlemmen följer processen som är beskriven här på Stockholm stads hemsida. Detaljplanen kan man ta del av här, klicka sedan på E-tjänster och Gällande planer. Efter godkännande skall dokumentation mejlas till styrelsen för att sparas i lägenhetsregistret.

Min granne stör mig, var anmäler jag detta?
Börja alltid med att prata med din granne! De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de upplevs som störande. Om problemet återkommer, kontakta styrelsen via mejl och ange när och vilka störningar som skett.

Jag behöver ett nytt vattenlås till mitt badrum, vart kan jag hitta det?
Kontakta i första hand Fasteko. Det finns några vattenlås kvar i förrådet. Om det är slut så finns det att köpa på nätet. Purus är märket, det bör stå ett RSKnr på de du har nu, om den artikeln inte finns kvar så brukar man hänvisas till ett nytt nummer. Du kan t ex köpa vattenlåset hos Dahl. Men säkerställ att du får rätt RSKnr.

Vem byter våra luftfilter och hur ofta görs det?
Folkfilter och byter alla tilluftsfilter i våra lägenheter. Föreningen har avtal med Folkfilter om filterbyten var 60:e månad. Första bytet gjordes i april 2023.

När kommer underhållsspolning göras i min trappuppgång?
Under maj månad (se vilka portar nedan) sker underhållsspolning samt rörinspektion med kamera (ej filmdokumentering) från respektive golvbrunn ut till vertikalstam. GR Avloppsrensning aviserar i god tid, och vi informerar också i Söderbergabladet.

Port 15-17-19 inkl. dagvattenbrunnar spolas år 2024
Port 21-23-25 inkl. dagvattenbrunnar spolas år 2023
Port 27-29-31 inkl. dagvattenbrunnar spolas år 2025

Får barnen leka med fontänen?
Vattenfontänen tycker inte om att få sand och skräp i systemet! Kommer det sand i karen måste man stänga av cirkulationspumpen, ösa ur karen och sedan våtdammsuga upp sanden. Det är bra om vi alla kan hjälpas åt att hålla vattenfontänen i fint skick och hålla sanden borta.

Fontänen har ett UV-filter monterat för att förhindra algpåväxt.