Styrelsen

Kontakta oss i första hand via mejl på styrelsen@soderberga.se.
Styrelsemailen läses ca 2 ggr per vecka.

Fakturaadress

Brf Söderberga Allé
c/o Fasteko förvaltning AB
Greta Garbos väg 3
169 40 Solna

Leverantörer skall sedan maila fakturan till inbox.lev.320202@arkivplats.se

Postadress

Brf Söderberga Allé, Söderberga Allé 29, 168 62 Bromma

Styrelseledamöter

Tommy Berglind Ordförande
Port 29 Ansvar: fastighet och brand
070-632 16 76 tommy@berglinds.com
Charlotte Hasselgren   Vice ordförande
Port 31 Juridiskt ansvarig
070-36 766 17 zittol@hotmail.com
Emma Tillman   Kassör
Port 31 Kassör samt försäkring
072-547 55 52 emma_tillman@yahoo.com
Tina Almhjell  Ledamot
Port 29 Tekniskt ansvarig samt garage och    parkeringar
070-956 77 25 pandina09@gmail.com
Peter Giös Ledamot
Port 31 Sop- & återvinningsrum, tvättstugor    och portkoder
070-770 25 55 petergios@yahoo.se
Klas Eriksson Ledamot
Port 29 Utemiljö
070-491 12 65 klaseriksson421@gmail.com
Charlotta Nyqvist Ledamot
Port 25 Sekreterare och kommunikation
070-202 00 26 charlotta.nyqvist@gmail.com
Andrea Jungblut Suppleant
Port 19 Övergripande miljöansvarig och          gästrum/bastu 
076-281 80 85 andrea.jungblut@hotmail.com
Andreas Nordqvist Suppleant
Port 31 Kontaktperson nyinflyttade
072-300 09 38 andreasnordqvist@yahoo.se