Nästan 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel och föreningen kan spara pengar. Från och med december kommer det att finnas kärl för matavfall i alla soprum. Alla medlemmar som vill har möjlighet att sortera sitt matavfall. Från den 30 november finns det startkit innehållande påshållare + påsar för matavfall i styrelserummet. Startkiten finns att hämta där på nedan tider:

Måndag 30 nov, kl 19-20
Tisdag 1 dec, kl 12-13
Onsdag 2 dec, kl 17-18

Kan eller vill man absolut inte komma ner på grund av att man är i riskgrupp eller sjuk så kan vi lämna startkitet utanför din dörr. Mejla då styrelsen@soderberga.se och ange ditt namn och vilken port du bor i.

Läs mer här om hållbarhet i vår förening.