Alla laddstationer, både i garaget och ute, kommer att bytas och vi förbereder samtidigt för fler laddplatser. Därför kommer man att gräva på uteparkeringen (den som ligger närmast huset).

Alla medlemmar som har en parkering närmast huset kommer att påverkas. Om du behöver kunna använda din bil under dessa två dagar bör du parkera på annan plats då det bli svårt att komma in/ut på uteplatserna på grund av markarbeten. Information om nya laddstationerna kommer att delas ut till berörda.