Det finns för närvarande fyra laddplatser i vår föreningen, två i garaget och två ute, och från oktober 2019 är alla bokade. Just nu har varje elbil sin fasta plats, men när det blir flera elbilar i föreningen kommer laddplatserna delas mellan fordonen fram tills dess att vi kompletterat med fler platser.