Nästan 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel och föreningen kan spara pengar.

Har du inte kommit igång med att sortera ditt matavfall?

Kontakta styrelsen på styrelsen@soderberga.se så ser vi till att du får ett startkit innehållande påshållare + påsar för matavfall (9 liter). Avfallet slängs sedan i kärlen med de bruna locken.