Behöver du fler nycklar till din lägenhet? Då skall du kontakta ansvarig i styrelsen, lämna ditt namn, lägenhetsnummer samt vad det är för nyckel du vill beställa (till lägenheten eller den sk husmodersnyckeln). Ansvarig meddelar då vår nya nyckel- och låsleverantör: Alviks Lås, Gustavslundsvägen 169 i Bromma att du behöver fler nycklar eller lås. När det är klart får du meddelande att du kan gå till Alviks Lås och göra din beställning. Nya nycklar och lås bekostas av lägenhetsinnehavaren själv.

Alviks Lås når du på telefon 08-25 22 00. De är under ombyggnad och har fått nya ägare så eventuellt kan tiderna ändras. Ring om du vill kolla exakta tider.

Har låset till ditt postfack gått sönder? Gör en felanmälan till Fasteko.