Denna sidan innehåller information om hur vi löpande arbetar med hållbarhet i vår förening.

Sortera ditt matavfall
Nästan 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel och föreningen kan spara pengar.
Från och med december 2020 kommer det att finnas kärl för matavfall i alla soprum. Alla medlemmar som vill har möjlighet att sortera sitt matavfall. Det finns ett startkit som innehåller påshållare + påsar för matavfall. Har du inte börjat sortera matavfall ännu? Mejla då styrelsen@soderberga.se och ange ditt namn och vilken port du bor i så fixar vi det. Fler matavfallspåsar finns i soprummen vid port 15 och 31.

Jord, krukväxter och snittblommor, räknas det som matavfall?
Nej det gör det inte, men du kan lämna det i kärlet för trädgårdsavfall som vi har på gården, vid tvättstuga 2. Läs också här hur du skall sortera ditt avfall, och vad som räknas som matavfall och inte.

Bergvärme
Sedan hösten 2019 värms hela fastigheten upp med bergvärme. Bergvärme kräver inte någon typ av förbränning, vilket gör att utsläppen av kväveoxid, kolväte och koldioxid minskar markant i jämförelse med värmesystem som hämtar energi ut fossila bränslen. Bergvärme är ren solenergi. Solvärmen lagras i marken. Först på ytan, och sedan allt längre ner.

Laddstolpar för elbil
I samband med att vi gick över till bergvärme installerade vi laddplatser för elbilar. Det finns för närvarande fyra laddplatser i vår föreningen, två i garaget och två ute. Det finns ett stort intresse för dessa, så vi ser nu över hur vi på ett enkelt och snabbt sätt kan utöka antalet laddplatser, allteftersom efterfrågan i vår förening ökar. Just nu har varje elbil sin fasta plats, men när det blir flera elbilar kan platserna delas mellan fordonen under en period, fram tills dess att vi kompletterat med fler platser

Nollzon
Föreningen är ansluten till nollzon. Nollzon en ideell förening som vill bidra till en tystare och renare närmiljö. Det innebär att när vi nu beställer taxi ges elbilstaxi förtur, men om elbil ej finns tillgänglig, skickas en vanlig taxi. Är du nyfiken kan du läsa mer på nollzon.se.