Vi använder IMD (Individuell Mätnings Debitering) vilket innebär att kostnaderna för nät och el numera betalas via hyresavin.

Dessa kostnader får Fasteko in en gång per kvartal från Vattenfall och lägger då på dem på kommande avi (t ex i april ligger kostnaderna för dec-feb). På avin ser man hur mycket som är IMD och hur stor elförbrukningen är (kWh för tre månader åt gången). Det är därför klokt att sätta undan pengar för elkostnaderna varje månad då de alltså kommer i en klump på din hyresavi en gång var tredje månad.

Får du inga avier men vill ha dem kan du mejla Mia så fixar hon så att du alltid får din avi i mejlen framöver. Autogirot eller andra automatiska dragningar fortsätter att funka som tidigare!

Mia når du på: Mia.Sall@fasteko.se och hon behöver tre saker av dig: din mailadress, ditt namn och det tresiffriga lägenhetsnummer som står på din dörr.

Projekt Energi är nu helt avslutat. Vi har en ny leverantör av nycklar, som ni som läser här på hemsidan redan vet, och så (snart) en ny lag om matavfall. Och så här i jultider påminner vi om att släcka levande ljus när du lämnar ett rum. Läs hela Söderbergabladet för november/december under fliken för boende.

Det är väldigt viktigt att Rörmannen kommer in i ALLA lägenheter i respektive trapphus under EN OCH SAMMA DAG. Lämna din nyckel till Tommy senast dagen före om du inte är hemma HELA dagen. Kommer Rörmannen inte in i en lägenhet kommer du som lägenhetsinnehavare att debiteras för stilleståndet detta orsakar. Läs mer i alla entréer och i fliken för boende.