Vid fara för liv eller hälsa

Ring alltid 112

Journummer

Journummer vid vattenläcka eller akuta problem: 020-15 05 05
Missbruk debiteras.

Kontaktinformation vid fel eller problem

Hissarna och garageporten
S:t Eriks Hiss, felanmälan, ring dygnet runt på 08-522 258 00 eller på tfn 0417-788 32

TV
Telenor: 020-222 222

Bredband
Ownit: 08-525 07 300

Övriga problem

Använd i första hand nedanstående formulär, då registreras anmälan som ett ärende. I undantagsfall, ring 08-83 36 26 eller maila till info@fasteko.se

Vem betalar vad när du felanmäler?
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten och tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även mark, balkong eller terrass samt förråd. Vilket ansvar du som bostadsrättsinnehavaren har kan du läsa mer om i våra stadgar, du hittar dem här! Läs under ”24§ Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter”.

Fastekos främsta uppgift är att sköta fastigheten åt föreningen. Men de hjälper också ibland boende med arbeten i deras lägenheter, med saker som inte är föreningens ansvar. Detta är en extraservice som de erbjuder men den boende skall stå för kostnaden. Fasteko vill därför informerar alla boende om vad som gäller när de åtgärdar fel som boende är betalningsansvarig för. Läs därför igenom dokumentet här så du vet vad som gäller innan du gör en felanmälan.


I det fall kostnader skall betalas av föreningen skall leverantörer maila fakturor till inbox.lev.320202@arkivplats.se med adressen:

Brf Söderberga Allé
C/O ViRedo AB
Box 55642
102 14 Stockholm