Vid fara för liv eller hälsa

Ring alltid 112

Journummer

Journummer vid vattenläcka eller akuta problem: 020-15 05 05
Missbruk debiteras.

Kontaktinformation vid fel eller problem

Hissarna och garageporten
Kone-service: 0771-50 00 00

TV
Telenor: 020-222 222

Bredband
Owit: 08-525 073 00

Övriga problem

Använd helst nedanstående formulär, då registreras anmälan som ett ärende. Annars ring 08-83 36 26 eller maila till info@fasteko.se


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten och tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även mark, balkong eller terrass samt förråd. En mer detaljerad beskrivning på vad bostadsrättsinnehavaren alternativt föreningen bekostar finns i stadgarna (§24) som ligger här på hemsidan under ”dokument”.

I det fall kostnader skall betalas av föreningen skall leverantörer maila fakturor till inbox.lev.320202@arkivplats.se med adressen:

Brf Söderberga
c/o Fasteko förvaltning AB
Greta Garbos väg 3
169 40  Solna