Bostadsrättsföreningen har påbörjat ett projekt för att göra vår förening hållbar och miljövänlig. Alla medlemmar har fått hem information om utkast till avtal gällande bergvärme, solel och IMD, samt för ladustationer för elbilar. Medlemmarna har möjlighet att ge inspel på avtalen innan informationsmötet med leverantören. Senare i november kommer föreningen genomföra en röstning där alla medlemmar får rösta. Aktuella datum hittar ni i informationsmaterialet ni har fått hem.
Frågor skickas till styrelsen på våran e-post. Hoppas att ni alla använder denna möjlighet att deltaga och vidareutveckla våran förening.