Torsdagen den 20 maj 2021 kl. 18:00 håller vi vår stämma för 2021. Den kommer att genomföras digitalt via Teams.

Det är viktigt att du i god tid innan stämman läser igenom materialet som delades ut i allas brevlådor den 22 april. Framförallt är det viktigt att läsa ”instruktion för deltagande vid digital stämma” och avsnittet om Percap, som hanterar närvaroregistrering och votering. Det finns möjlighet till att poströsta.

Du anmäler dig till stämman genom att, senast torsdagen den 6 maj 2021, mejla styrelsen@soderberga.se nedan uppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • lägenhetsnummer (det tresiffriga som står på dörren)
  • e-postadress
  • mobilnummer

Har du frågor kan du vända dig till styrelsen@soderberga.se