Vi använder IMD (Individuell Mätnings Debitering) vilket innebär att kostnaderna för nät och el numera betalas via hyresavin.

Dessa kostnader får Fasteko in en gång per kvartal från Vattenfall och lägger då på dem på kommande avi (t ex i april ligger kostnaderna för dec-feb). På avin ser man hur mycket som är IMD och hur stor elförbrukningen är (kWh för tre månader åt gången). Det är därför klokt att sätta undan pengar för elkostnaderna varje månad då de alltså kommer i en klump på din hyresavi en gång var tredje månad.

Får du inga avier men vill ha dem kan du mejla Mia så fixar hon så att du alltid får din avi i mejlen framöver. Autogirot eller andra automatiska dragningar fortsätter att funka som tidigare!

Mia når du på: Mia.Sall@fasteko.se och hon behöver tre saker av dig: din mailadress, ditt namn och det tresiffriga lägenhetsnummer som står på din dörr.