Senaste Söderbergabladet finns nu på hemsidan under fliken för boende.

Gården är sopat och klar för att våren ska smita fram.

Det är också klart nu att föreningens årsstämma blir den 25 april kl 1830 i matsalen på Beckombergaskolan. Underlag till stämman är delat ut till alla medlemmar. Hoppas att se så många som möjlig där!

Senaste Söderbergabladet finns nu på hemsidan under fliken för boende.

Den 20 februari är fristen för att skicka in motioner till årsstämman. Skicka de gärna på epost till styrelsen.

Bostadsrättsföreningen har påbörjat ett projekt för att göra vår förening hållbar och miljövänlig. Alla medlemmar har fått hem information om utkast till avtal gällande bergvärme, solel och IMD, samt för ladustationer för elbilar. Medlemmarna har möjlighet att ge inspel på avtalen innan informationsmötet med leverantören. Senare i november kommer föreningen genomföra en röstning där alla medlemmar får rösta. Aktuella datum hittar ni i informationsmaterialet ni har fått hem.
Frågor skickas till styrelsen på våran e-post. Hoppas att ni alla använder denna möjlighet att deltaga och vidareutveckla våran förening.

Föreningen har tagit bort rodedendronbuskarna vid port 29-31 då de har växt sig så grova och höga att de växt nära fasaden och skymmer ljusinsläpp. Några av buskarna kommer återplanteras tillsammans med andra växter.

Tanken är att plantera växter som trivs i skugga, samt ha blommor som vill blomma större delar av sommaren. Det vill komma några växter i höst och flera till våren.