Vi berättar om vad som hänt i föreningen det senaste halvåret. Mötet hålls digitalt, på samma sätt som vi gjorde med stämman i våras.
Hjälp med det tekniska kommer att finnas från kl 17.30 för de som behöver. Själva mötet drar igång kl 18 när alla hör och ser.
För att du skall kunna delta måste du skicka ett mejl till styrelsen@soderberga.se senast måndagen den 9 november kl 20. Ange i rubriken: delta på informationsmöte, och skriv sedan, i meddelandefältet, ditt namn, lägenhetsnr (det tresiffriga som står på dörren) och din mejladress (även om vi får den som avsändare). Så kommer du att få en inbjudan till mötet.

Vi använder IMD (Individuell Mätnings Debitering) vilket innebär att kostnaderna för nät och el numera betalas via hyresavin.

Dessa kostnader får Fasteko in en gång per kvartal från Vattenfall och lägger då på dem på kommande avi (t ex i april ligger kostnaderna för dec-feb). På avin ser man hur mycket som är IMD och hur stor elförbrukningen är (kWh för tre månader åt gången). Det är därför klokt att sätta undan pengar för elkostnaderna varje månad då de alltså kommer i en klump på din hyresavi en gång var tredje månad.

Får du inga avier men vill ha dem kan du mejla Mia så fixar hon så att du alltid får din avi i mejlen framöver. Autogirot eller andra automatiska dragningar fortsätter att funka som tidigare!

Mia når du på: Mia.Sall@fasteko.se och hon behöver tre saker av dig: din mailadress, ditt namn och det tresiffriga lägenhetsnummer som står på din dörr.