Senaste Söderbergabladet finns nu på hemsidan under fliken för boende.

Gården är sopat och klar för att våren ska smita fram.

Det är också klart nu att föreningens årsstämma blir den 25 april kl 1830 i matsalen på Beckombergaskolan. Underlag till stämman är delat ut till alla medlemmar. Hoppas att se så många som möjlig där!

Senaste Söderbergabladet finns nu på hemsidan under fliken för boende.

Den 20 februari är fristen för att skicka in motioner till årsstämman. Skicka de gärna på epost till styrelsen.

Föreningen har tagit bort rodedendronbuskarna vid port 29-31 då de har växt sig så grova och höga att de växt nära fasaden och skymmer ljusinsläpp. Några av buskarna kommer återplanteras tillsammans med andra växter.

Tanken är att plantera växter som trivs i skugga, samt ha blommor som vill blomma större delar av sommaren. Det vill komma några växter i höst och flera till våren.

Vattenfall informerar om föreslagen lösning för bergvärme, solenergi, elavtal och laddstolpar till föreningen.

Mötet äger rum den 16/5 kl 18:00 i beckombergaskolans matsal.
Varmt välkommna.