Extra fylligt Söderbergabladet inför sommaren

Söderbergabladet för juni finns nu under fliken För boende.

En uppsuppering av energiprojektet och hur vi går vidare med IMD och laddstolpar.

Vart du hittar sommarens jourschema och lite annat som händer på gården i sommar.

Och så en påminnelse om att Charlotte Hasselgren numera har hand om uthyrningsrummet.