Elprisstödet

Under hösten 2022 beslutade regeringen att införa ett elprisstöd till de som drabbats hårdast av de höga elkostnaderna – privatpersoner och företag i elprisområde 3 och 4. Datum för när elstöd börjar betalas ut till bostadsrättsföreningar och företag är inte beslutat ännu. Till skillnad från elstödet som utbetalas till privatpersoner kommer stödet till näringsidkare och juridiska personer begränsas av olika takbelopp. Här kan du läsa mer.