Fasadpartierna på våra portar renoveras

Den 15 augusti kommer företaget Entredo AB att renovera fasadpartierna på våra portar. Arbetet beräknas hålla på ca 3 veckor.
De kommer att arbeta med att bland annat slipa och lacka portarna och arbetet sker parallellt med samtliga portar. Det kommer periodvis att leda till störande ljud. Vi be om förståelse och uppmanar också till att alla iaktta försiktighet när ni passerar in och ut genom portarna under perioden.