Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?
Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättförening är du medlem i en ekonomisk förening.
Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. Som bostadsrättsinnehavare äger du alltså inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättsinnehavare, fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid. 

IMD – vad är det?
Från hösten 2019 har vi IMD (Individuell Mätnings Debitering) vilket innebär att kostnaden för nät och el går via avgiftsavin från föreningen. Detta innebär bland annat att vi alla har ett gemensamt elavtal hos Vattenfall.

Kan jag få en spec på vad som ingår i min hyra?
Det finns en portal för medlemmar där du hittar lite enklare information och hyresavier. Användarnamn och lösenord ska finnas med på de avier du fått. Saknas det, ta kontakt med Fasteko så hjälper de dig med inloggningen.

Hur räknar jag ut vilket nummer min lägenhet har enligt Skatteverket?
De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 osv. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer till ett våningsplan via trapphuset, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 för den bostad som ligger till vänster och fortsätter sedan medsols.

Varför måste styrelsen godkänna min om-/tillbyggnad?
Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättsinnehavare, fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid. Du har t.ex. rätt att göra vissa mindre ändringar i lägenheten. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, såsom flyttning av dörrar, väggar etc. Tänk på att alltid anlita fackfolk för el-, vatten- och avloppsinstallationer. Informera alltid i porten i god tid innan vattenavstängning.

I badrum och kök kan det finnas inspektionsluckor för att komma åt vatten- och avloppsstammar. Inspektionsluckorna får absolut inte täckas över. Om de är täckta och tillgång till luckorna behövs få du som lägenhetsinnehavare stå för kostnaden för rivning och återställande.

Köksfläkt med motor får under inga omständigheter kopplas till fastighetens ventilationssystem. I kök får en spiskåpa monteras, alternativt en återcirkulerande köksfläkt med kolfiltertillsats utan koppling till ventilationssystemet.
Inte heller i badrummet får motoriserad fläkt anslutas till fastighetens ventilationssystem.

Jag vill hyra p-plats eller garage, vem kontaktar jag?
Skicka ett mail till parkering@soderberga.se eller kontakta styrelsen.

Jag vill hyra ut min lägenhet, hur gör jag?
Du behöver ansöka om tillstånd för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Detta gör du genom att kontakta styrelsen. Hyr du ut i andra hand utan föreningens tillstånd kan detta leda till att du förverkar din nyttjanderätt till lägenheten. I mejlet till styrelsen anger du skälet för uthyrning, hyresgästens namn och under vilken period uthyrningen önskas pågå. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke och har skäl för uthyrningen. Tänk på att det skall finnas en återflyttningstanke med uthyrningen, förutom vid provboende.

Jag vill glasa in min balkong, hur gör jag?
Har du en lägenhet med balkong kanske du vill glasa in den. Då måste du få ett godkännande av styrelsen. Det får du genom att mejla styrelsen och säga att du vill glas in din balkong. När du också fått ett godkänt bygglov av kommunen skall dokumentation från önskad leverantör med ritningar av inglasning skickas till styrelsen för att sparas i lägenhetsregistret.

För att få en enformig fasad godkänns inglasningar med smala profiler, och utan spegelglas.

Föreningen rekommenderar att medlemmen följer process som är beskriven på Stockholm stads hemsida för att ansöka om bygglov. Här finns det också en checklista.

Ritningar av föreningens fasad m.m. kan fås från styrelsen.

Jag vill ändra uteplatsen jag har tillgång till, hur gör jag?
Förändringar av fastighetens mark utanför byggnaden kräver bygglov. Åtgärden kan bedömas som en liten avvikelse och kan då beviljas men för att få det klargjort behöver frågan prövas i en bygglovsansökan. Du måste själv söka bygglov hos Stockholms stad.
Först ansöker du hos styrelsen genom att i ett mejl beskriva vad du vill göra. När du fått godkänt rekommenderar styrelsen att medlemmen följer processen som är beskriven här på Stockholm stads hemsida. Detaljplanen kan man ta del av här, klicka sedan på E-tjänster och Gällande planer. Efter godkännande skall dokumentation mejlas till styrelsen för att sparas i lägenhetsregistret.

Min granne stör mig, var anmäler jag detta?
Börja alltid med att prata med din granne! De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de upplevs som störande. Om problemet återkommer, kontakta styrelsen via mejl och ange när och vilka störningar som skett.

Jag har glömt bort lösenordet till tvättstugebokningen, hur får jag tag på det?
Kontakta i första hand ansvarig ledamot, i andra hand styrelsen.
Uppge namn, port och lägenhetsnummer så lägger vi en lapp med koden i din brevlåda.

När kommer underhållsspolning göras i min trappuppgång?
Underhållsspolningen sker under maj månad. GR Avloppsrensning aviserar i entréerna i god tid, och vi informerar också i Söderbergabladet.
Fas 1) 2019 port 27-29-31 inkl. dagvattenbrunnar.
Fas 2) 2020 port 21-23-25 inkl. dagvattenbrunnar.
Fas 3) 2021 port 15-17-19 inkl. dagvattenbrunnar.

Får barnen leka med fontänen?
Vattenfontänen tycker inte om att få sand och skräp i systemet! Kommer det sand i karen måste man stänga av cirkulationspumpen, ösa ur karen och sedan våtdammsuga upp sanden. Det är bra om vi alla kan hjälpas åt att hålla vattenfontänen i fint skick och hålla sanden borta.

Fontänen har ett UV-filter monterat för att förhindra algpåväxt.

Jag vill boka uthyrningsrummet, hur gör jag?
Föreningen har ett gästrum vid bastun vid port 23 som föreningens medlemmar kan hyra. Rummet har sängplats till två personer och kostar 200 kr per natt. Rummet bokas via styrelsens representant som är ansvarig för gästrummet.