Denna sidan innehåller uppdaterad information om hur tidplan och information till medlemmar gällande Projekt energi. Projektet omfattar installation av bergvärme, installation av laddstolpar och installation av IMD.

Bergvärme

Föreningen ska installera bergvärme. Det innebär att Vattenfall ska borra ett flertal borrhål för bergvärme. Detta arbetet påbörjas måndag 27 maj och är nu slutfört. Det resterande arbete med att koppla samman rören och installera själva pumpen borde inte skapa störande ljud för medlemmarna. Installationsarbete pågår ut juni.

Uppstart: 27 maj

Varighet: 6 veckor

Påverkan: Resterande arbete förväntas ha minimal påverkan för medlemmerna.

Laddstolper

Föreningen ska installera två laddstolpar i garaget och två laddstolpar på utomhusparkeringen för medlemmarna. Detta arbete kommer påbörjas inom kort. Platserna kommer då användas av medlemmar med elbil.

Installationsarbete för laddstolpar kommer också påbörjas på måndag i garaget, och under installationsperioden behöver dessa platser vara tomma. Alternativ parkering kommer erbjudas till de medlemmar som använder berörda parkeringsplatser.

Laddstolpar förväntas installeras den 14 juni. Efter detta kommer de medlemmar som önskar det kunde tanka el när de är registrerad i Incharge systemet med ett kort. Användning kommer faktureras från Vattenfall.

Uppstart: 27 maj

Varighet: ca 4 veckor

Påverkan: berörda parkeringsplatser i garaget och utomhus kan inte användas under installationsperioden.

IMD

Vattenfall har påbörjat arbete med att installera IMD för alla medlemmar. Detta innebär att föreningen kommer ha ett elabonnement för alla medlemmar och på det sätt kan få bättre pris på elen. Arbetet inleddes med en dag med strömstans och arbetet gick snabbare än planerad.

När installationsarbetet är klart, vill det skickas ut information i brevlådan om hur fakturering kommer genomföras framåt.

Uppstart: 10 juni

Varighet: en vecka

Påverkan: Minimal påverkan för medlemmar. Egna elavtal kommer sägas upp av Vattenfall. En dag utan el (11 juni) samt ett kortare elavbrott när Ellevio ska göra en effektmätning. Datum för detta elavbrott kommer aviseras i trapphusen.

Senast uppdaterad 13 juni 2019.