Denna sidan innehåller information om hur vi löpande arbetar med hållbarhet i vår förening.

Bergvärme
Sedan hösten 2019 värms hela fastigheten upp med bergvärme. Bergvärme kräver inte någon typ av förbränning, vilket gör att utsläppen av kväveoxid, kolväte och koldioxid minskar markant i jämförelse med värmesystem som hämtar energi ut fossila bränslen. Bergvärme är ren solenergi. Solvärmen lagras i marken. Först på ytan, och sedan allt längre ner.

Laddstolpar för elbil
I samband med att vi gick över till bergvärme installerade vi laddplatser för elbilar. Det finns för närvarande fyra laddplatser i vår föreningen, två i garaget och två ute. Det finns ett stort intresse för dessa, så vi ser nu över hur vi på ett enkelt och snabbt sätt kan utöka antalet laddplatser, allteftersom efterfrågan i vår förening ökar. Just nu har varje elbil sin fasta plats, men när det blir flera elbilar kan platserna delas mellan fordonen under en period, fram tills dess att vi kompletterat med fler platser

Nollzon
Föreningen är ansluten till nollzon. Nollzon en ideell förening som vill bidra till en tystare och renare närmiljö. Det innebär att när vi nu beställer taxi ges elbilstaxi förtur, men om elbil ej finns tillgänglig, skickas en vanlig taxi. Är du nyfiken kan du läsa mer på nollzon.se.