Styrelsen

Kontakta oss helst via mejl på styrelsen@soderberga.se.
Styrelsemailen läses ca 2 ggr per vecka.

Fakturaadress

Brf Söderberga Allé
c/o Fasteko förvaltning AB
Greta Garbos väg 3
169 40 Solna

Leverantörer skall sedan maila fakturan till inbox.lev.320202@arkivplats.se

Postadress

Brf Söderberga Allé, Söderberga Allé 29, 168 62 Bromma

Styrelseledamöter

Tommy Berglind  Ordförande
Port 29 Fastighetsskötsel, nycklar, hissar,       brand
070-632 16 76 tommy@berglinds.com
Jonny Kis  Kassör
Port 29 Ekonomi
076-649 83 50 familjenkis@gmail.com
Emma Tillman  Ledamot/Vice ordförande
Port 31 Tvättstuga och projekt
072-547 55 52 emma_tillman@yahoo.com
Tina Almhjell  Ledamot
Port 29 Garage/parkering och hemsida
070-956 77 25 pandina09@gmail.com
Peter Giös Ledamot
Port 31 Portkod, soprum
070-770 25 55 petergios@yahoo.se
Astrid Nordström Ledamot
Port 15 Utemiljö
070-840 05 06 nordastar@gmail.com
Charlotta Nyqvist Ledamot
Port 25 Sekreterare, kommunikation
070-202 00 26 charlotta.nyqvist@gmail.com
Charlotte Hasselgren Suppleant
Port 31 Juridik, gästrum och bastu
070-367 66 17 zittol@hotmail.com
Daniel Hirsch Suppleant
Port 17 Miljö, kontaktperson för nyinflyttade
070-896 90 09 daniel.hirsch19@gmail.com