Styrelsen

Kontakta oss helst via mejl på styrelsen@soderberga.se.
Styrelsemailen läses ca 2 ggr per vecka.

Fakturaadress

Brf Söderberga Allé, C/O Fasteko Förvaltning, Greta Garbos Väg 3, 169 40 Solna
Det går även att maila in fakturan på info@fasteko.se

Postadress

Brf Söderberga Allé, Söderberga Allé 29, 168 62 Bromma

Styrelseledamöter

Tommy Berglind  Ordförande
Port 29 Fastighetsskötsel, hissar, brand, miljö, nycklar
070-632 16 76 tommy@berglinds.com
Jonny Kis  Kassör
Port 29 Ekonomi
076-649 83 50 familjenkis@gmail.com
Emma Tillman  Ledamot/Vice ord.förande
Port 31 Tvättstugor, projekt
072-54 75 52 emma_tillman@yahoo.com
Tina Almhjell  Ledamot
Port 29 Parkering, städning
och hemsida
070-956 77 25 pandina09@gmail.com
Peter Giös Ledamot
Port 31 Portkod, soprum
070-770 25 55 petergios@yahoo.se
Astrid Nordström Ledamot
Port 15 Trädgårdsskötsel och
snöröjning
070-840 05 06 nordastar@gmail.com
Charlotta Nyqvist Ledamot
Port 25 Sekreterare, kommunikation
070-202 00 26 charlotta.nyqvist@gmail.com
Charlotte Hasselgren Suppleant
Port 31 Gästrum
070-367 66 17 zittol@hotmail.com
Jessica Heijkenskjöld Suppleant
Port 27 Kontaktperson för nyinflyttade
070-928 82 46 jessica_heijkenskjold@hotmail.com