Styrelsen


Kontakta oss helst på styrelsen@soderberga.se.
Styrelsemailen läses ca 2 ggr per vecka.

Fakturaadress

Brf Söderberga Allé, C/O Fasteko Förvaltning, Lilla gatan 4B, 169 39 Solna
Det går även att maila in fakturan på info@fasteko.se

Postadress

Brf Söderberga Allé, Söderberga Allé 29, 168 62 Bromma

Styrelseledamöter

Tommy Berglind Ordförande
Port 29 Fastighetsskötsel, hissar, brand, miljö, säkerhet, koder, lås,
nya nycklar.
070-632 16 76 tommy@berglinds.com
Jonny Kis Kassör
Port 29 Ekonomi
076-649 83 50 familjenkis@gmail.com
Emma Tillman Ledamot/Vice ord.förande
Port 31 Portkoder
072-54 75 52 emma_tillman@yahoo.com
Tina Almhjell Ledamot
Port 29 Parkering, gästrum, städning
och hemsida.
070-956 77 25 pandina09@gmail.com
Peter Giös Ledamot
Port 31 Kontakt nyinflyttade
070 770 25 55 petergios@yahoo.se
Astrid Nordström Ledamot
Port 15 Trädgårdsskötsel och
snöröjning
070 964 46 63 nordastar@gmail.com
Charlotta Nyqvist Suppleant
Port 25 Söderbergabladet
070 202 00 26 charlotta.nyqvist@gmail.com
Per Ampferer Suppleant
Port 15 Tvättstugor och
bokning av tvättstuga.
070 420 16 53 per@ampferer.com