Senaste Söderbergabladet finns nu på hemsidan under fliken för boende.

Den 20 februari är fristen för att skicka in motioner till årsstämman. Skicka de gärna på epost till styrelsen.