1-3 juni genomförs underhållsspolning i port 15-17-19. Samtidigt görs en rörinspektion med kamera. De spolar också dagvattenbrunnar, tvättstugor och garage. Avisering görs av GR Avloppsrensning, och det är viktigt att de får tillgång till lägenheten just den dag och tid de aviserar. Detta jobb skall normalt göras under maj månad men vi vill först avsluta arbetet med VVC/golvvärmen.

Undrar du när det är dags för spolning i din port, så kan du läsa mer en bit ner på sidan för vanliga frågor och svar.

Torsdagen den 20 maj 2021 kl. 18:00 håller vi vår stämma för 2021. Den kommer att genomföras digitalt via Teams.

Det är viktigt att du i god tid innan stämman läser igenom materialet som delades ut i allas brevlådor den 22 april. Framförallt är det viktigt att läsa ”instruktion för deltagande vid digital stämma” och avsnittet om Percap, som hanterar närvaroregistrering och votering. Det finns möjlighet till att poströsta.

Du anmäler dig till stämman genom att, senast torsdagen den 6 maj 2021, mejla styrelsen@soderberga.se nedan uppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • lägenhetsnummer (det tresiffriga som står på dörren)
  • e-postadress
  • mobilnummer

Har du frågor kan du vända dig till styrelsen@soderberga.se