Lämna din nyckel till Tommy senast dagen före om du inte är hemma HELA dagen. Kommer Rörmannen inte in i en lägenhet kommer du som lägenhetsinnehavare att debiteras för stilleståndet detta orsakar.

Du hittar mer information från Fasteko och vad du behöver förbereda i din lägenhet här!