I och med att vi nu går över IMD (Individuell Mätnings Debitering) så kommer kostnaden för nät och el, och hur de faktureras, att förändras från och med hösten 2019. Kostnaderna kommer framöver att gå via avgiftsavin från föreningen. Vattenfall håller som bäst på att förbereda sista delen för IMD, som bland annat innebär att vi alla har ett gemensamt elavtal. Detta betyder att de avslutar alla medlemmars nuvarande elavtal och flyttar över det till vårt gemensamma avtal hos Vattenfall. Detta gör att vissa elleverantörer nu skickar ut brev om att du flyttar (eller liknande), men du kan bortse från detta brev.

Denna övergång kommer göras successivt vilket innebär att det kan verka som att du under en period inte har några nät- eller elkostnader, då en viss fördröjning uppstår under tiden den flyttas från dig och du inte längre får några fakturor och tills dess att föreningen hunnit fördela ut kostnaden på alla hyresavier.

Det är därför klokt att sätta undan pengar för elen varje månad, trots att du inte får några fakturor, då den senare kommer retroaktivt som en större kostnad på din hyresavi under hösten/vintern 2019. Första kvartalet 2020 bör vi fått ordning på beräkningen och utfördelningen av kostnaderna och då kommer de att bättre stämma överens med din riktiga elförbrukning.

Avräkning kommer sedan att göras 2 gånger per år, och då kommer vissa att få tillbaka pengar medan andra, som förbrukat mer el än uppskattat, kommer att få betala. Över tid kommer detta att balanseras bättre.

Hälsningar

Styrelsen